ผีเสื้อ -ผีเสื้อกำเนิดมาได้อย่างไร??

on วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัตว์โลกชนิดต่างๆ พันธุ์ต่างๆในโลกใบนี้มีสัตว์จำพวกที่เป็นแมลงมากถึง 3/4 ของสัตว์ทั้งหมด เพราะแมลงมีวิวัฒนาการที่ยาวนาน จึงทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลาย สายพันธุ์หลายชนิดมาก ซึ่งสามารถดูได้จากซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษพวกนี้ ที่ค้นพบอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่าแมลงของในกลุ่มผีเสื้อที่มีปีกบาง จึงไม่สามารถบอกที่มาของมันได้0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น