ผีเสื้อ - วิวัฒนาการของผีเสื้อเป็นมาอย่างไร??

on วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

         แมลงที่คนพบเห็นกัน ณ ปัจจุบัน ส่วนมากจะมีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณ คาร์บอนนิเฟอร์รัส ซึ่งยุคนี้เกิดประมาณ 300ล้านปีมาแล้ว จากซากดึกดำบรรพ์ของยุคก่อน ทำให้พบว่าผีเสื้อ อาจจะ มีวิวัฒนาการมาจาก บรรพบุรุษของแมลงในอันดับที่ มีคอปเทอรา(Mecoptera) ซึ่งกำเนิดในยุค เพอร์เมียน(Permian) ตอนต้น หรือประมาณ 250ล้านปีมาแล้ว แต่กว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นผีเสื้อได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปี เพราะซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อกลางคืนที่เก่าที่สุดพบเมื่อ 100-400ล้านปีมาแล้ว ส่วนซากของผีเสื้อกลางวันพบแค่ 40ล้านปีเท่านั้น
        
       ถ้าลองดูความสำพันธ์ของพืชกับผีเสื้อที่มีดอกในปัจจุบัน ก็มีทางเป็นไปได้ว่าทั้งพืชและผีเสื้อมีวิวัฒนาการมาพร้อมๆกันเพราะผีเสื้อทุกชนิดมีปากเป็นท่อที่ใช้ดูดน้ำหวานในดอกไม้ ดอกไม้เก่าแก่ที่พบว่าอายุมากที่สุดมีอายุประมาณ 90ล้านปีมาแล้ว เมื่อดูความหลากหลายของพืชที่มีอยู่ในยุคนั้นแล้ว พืชดอกน่าจะเกิดขึ้นก่อนเวลาดังกล่าวประมาณ 150-200 ปีก่อน เพราะฉะนั้น ถ้าผีเสื้อกับพืชมีวิวัฒนาการมาพร้อมกันแล้ว ผีเสื้อน่าจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามก็ยังสรุปให้ชัดเจนไม่ได้ว่าผีเส้อถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไหร่ จนกว่าจะพบหลักฐานในอดีตมากพอที่จะสรุปได้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น