ผีเสื้อ - ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน

on วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

            ผีเสื้อแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผีเสื้อกลางวัน และ ผีเสื้อกลางคืน หากดูภายนอกจะแยกไม่ออกว่า ไหนผีเสื้อกลางวัน ไหนผีเสื้อกลางคืน ซึ่ง มันไม่แตกต่างกันเลย แต่ว่า อนุกรมวิธาน บอกว่า ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน อยู่ในอันดับย่อย ต่างกัน คือ อันดับย่อยผีเสื้อกลางวัน ( Butterfly ) และ อันดับย่อยผีเสื้อกลางคืน ( Moth) หรือที่เรียกกันว่า แมลงมอท ในจำนวนผีเสื้อนับแสนบนโลกใบนี้ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผีเสื้อกลางคืน หรือแมลงมอท จะมีอยู่ 10%ที่เป็นผีเสื้อกลางวัน แต่เพราะสีที่สวยงาม จะทำให้พบเห็นได้ง่ายในเวลากลางวัน ผีเสื้อกลางวันจึงเป็นที่รู้จักมากกว่าผีเสื้อกลางคืน


ผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางวัน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น