ผีเสื้อ - เกล็ดผีเสื้อ คืออะไร?

on วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554


เกล็ดผีเสื้อ จะมี ลักษณะอยู่ 2 แบบ ได้แค่ 
1.เป็น เกล็ดผีเสื้อ ที่ไม่มีสี แต่เป็นลักษณะนูน เมื่อมีแสงมากระทบแล้วจะเกิด สี ที่เป็นสีรุ้ง 
2.เป็น เกล็ดผีเสื้อ ที่มีสีอยู่ภายในเม็ดสี เป็นเม็ดสีที่เกิดจากสารเคมีแปรรูปที่เกิดจาก สารอาหารที่ หนอนผีเสื้อกินเข้าไป และ ที่ ผีเสื้อ สร้า้งขึ้นมาเอง เกล็ดผีเสื้อ เมื่อมองเกล็ดด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียงแค่สีฝุ่น ถ้าเอานิ้วไปจิ้ม หรือแตะดู สีจะติดที่นิ้ว

สารที่ทำให้เกิด เกล็ดผีเสื้อ มีอยู่ 3 ชนิด
  1. เทอรีน(Pterrin) เป็นกรดยูริกแปรรูป ในตระูกูลผีเสื้อขาหน้าพู่ จะมีสีส้มเหลือง , สีแดงเหลือง ,สีแดง เมื่อโดนออกซิเจน จะทำให้สีจางลง
  2. ฟลาโวน (Flavone) เป็นสารที่เกิดจากหนอนผีเสื้อกินเข้าไป ทำให้เกิดสีขาว จนเป็นสีเหลือง พบในตระกูลผีเสื้อสีตาล และตระกูลผีเสื้อบินเร็ว
  3. เมลานิน (melanin) จะมีสีดำแบบเดียวกับสัตว์ทั่วไปบนโลก ส่วนสีเขียว สีฟ้า สีม่วง เกิดจาก เกล็ดผีเสื้อ ที่ไม่มีสี เมื่อโดนแสงส่อง จะทำให้ปีกสะท้อนออกมาเป็นสี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น