ผีเสื้อ - ลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ

on วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

       ผีเสื้อนั้น ที่ส่วนลำตัวจะไม่มีโครงกระดูกเหมือนกับ แมลงชนิดอื่นๆ แต่จะมีเปลือกแข็งๆอยู่ข้างนอกที่เป็นสาร ไคติน จะห่อหุ้มร่างกาย ส่วนภายในเปลือกแข็งนั้นจะเป็นที่ยึดกล้ามเนื้อ ใช้ในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ของผีเสื้อ ส่วนของลำตัวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และ ท้อง ซึ่งทั้ง สามส่วนของผีเสื้อนั้นจะประกอบด้วย วงแหวนหลายๆวงเรียงต่อๆกัน ซึ่งเชื่อมด้วยเยื่อบางๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สะดวกขึ้น วงแหวนที่เชื่อมต่อกันจะมีทั้งหมด 14 ปล้องด้วยกัน จะอยู่ที่ส่วนหัว 1 ปล้อง ส่วนอก 3 ปล้อง ส่วนท้องเยอะสุดมี 10 ปล้อง

         
       ส่วนปีก ผีเสื้อ จะมีปีก 2 คู่ ประกอบด้วย ปีกหน้าและปีกหลัง ซึ่ง ปีกหน้าจะซ้อนทับกับปีกหลังบางส่วน ซึ่งปีกของผีเสื้อ จะเป็นเยื่อบางๆ โครงปีกเกิดจากเส้นปีก ซึ่งเส้นปีกของผีเสื้อเปรียบได้กับกระดูกของสัตว์ชนิดอื่นๆ และผีเสื้อส่วนใหญ่จะมีเส้นปีกในปีกคู่หน้าอยู่ 12 เส้น ส่วนปีกคู่หลังมี 9 เส้น การจัดเรียงของเส้นปีกของผีเสื้อมีความสำคัญในการจำแนกวงศ์ ชนิด สกุลของผีเสื้อ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น