ผีเสื้อ - การป้องกันภัยต่างๆ

on วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

         ผีเสื้อก็เป็นแค่แมลงตัวเล็กๆเท่านั้น โอกาศที่จะถูกกิน หรือตกเป็นเหยื่อของสัตว์ชนิดอื่นๆที่ตัวใหญ่กว่ามีอยู่มาก ซึ่งในช่วงอันตรายที่สุดของผีเสื้อนั้นคือช่วงที่เป็นตัวหนอน เพราะตัวหนอนนั้น เคลื่อนที่ได้ช้ามากโอกาสที่จะเติบโตจนเป็นผีเสื้อนั้น ต้องใช้ความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นผีเสื้อที่สวยให้คนเราได้ยลโฉมกันอย่างที่เห็น ตัวอย่างการป้องกันตัวของผีเสื้อคือ จะออกหากินตอนมืดๆเพื่อให้รอดพ้นจากนกต่างๆที่หากินตอนกลางวัน และมีผีเสื้อบางชนิดที่ปรับตัวให้ปีกมีสีมืดๆ ซึ่งผีเสื้อบางชนิด ปรับตัวซะเหมือนผีเสื้อกลางคืนไปเลยก็มี


เช่น ผีเสื้อสายัณห์ ผีเสื้อป่า ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อแถบขาว ผีเสื้อหนอน ผีเสื้อมะนาว ผีเสื้อเจ้าชาวเขียว สามารถบินเร็วเพื่อหลบหลีกจากการถูกจับได้ และบางชนิดจะบินช้าๆ นานๆจะกระพือปีกครั้งนึง และจะมีลาดลายบนปีกที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น ผีเสื้อลายหินอ่อน ผีเสื้อร่อนลม ผีเสื้อกะลาสี ผีเสื้อจรกา และ ผีเสื้อบางชนิดจะทำตัวให้กลมกลืน มีสีสันที่คล้ายๆกับธรรมชาติรอบตัวเช่น ผีเสื้อแพนซีมยุรา 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น