ผีเสื้อ - ลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ (ต่อ)

on วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

         ลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ (ต่อ)
  1. ตารวม ( Compound eye) ตาของผีเสื้อนั้นประกอบด้วยตาเล็กๆ จำนวนมาก ทำหน้าที่รับภาพเคลื่อนไหว มีประสิทธิภาพในการของเห็นสูง
  2. ตาเดียว ( Simple eye) ไว้รับแสง เพื่อให้รู้ว่า ตอนนี้มืด หรือ สว่าง
  3. หนวด - หนวดของผีเสื้อ ทำหน้าที่ดมกลิ่น
  4. ท่องวง ( Provoscis) หรือ ปากของผีเสื้อ ใช้สำหรับกินอาหาร เช่น น้ำหวาน เวลาที่ผีเสื้อไม่ได้กินน้ำหวาน หรืออาหาร ท่อนี้จะม้วนเก็บเป็นวงกลม
  5. ขา - ขาของผีเสื้อแบ่งเป็นข้อๆ 4 ส่วน คือ ข้อต่อโคนขา โคนขา ต้นขา ตีน ซึ่ง ตีนแบ่งได้อีก 5 ข้อ มีเล็ก 2 คู่ 
  6. ส่วนอก - ส่วนอกของผีเสื้อ มี 3 ปล้องเรียงต่อกัน มที่รอยต่อไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากมีเกล็ดสีปิดอยู่ ซึ่ง 1 ปล้องจะมีขา 2 ข้าง ปีกของผีเสื้อส่วนหน้าจะติดกับปล้องที่2 ปีกหลังจะอยู่ที่ปล้องที่ 3
  7. อวัยวะเพศ - มีลักษณะแตกต่างออกไปตามสายพัธุ์ของผีเสื้อซึ่งธรรมชาติของผีเสื้อชนิดเดียวกันถึงจะผสมพันธุ์กันได้ เน้น ต้องชนิดเดียวกันเท่านั้น จะไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ ถ้าจะแบ่งสายพันธุ์ต้องดูที่อวัยวะเพศของผีเสื้อตัวผู้ถึงจะแบ่งได้ ว่าเป็นผีเสื้อสายพันธุ์ไหน


   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น