ผีเสื้อ - วงจรชีวิตของผีเสื้อ เป็นอย่างไร

on วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

              ผีเสื้อนั้นจะมีการเจริญเติบโตแบบ โฮโลเมตาโบลัส ( Holometabolous) คือจะเป็นแบบการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนรุปร่างแบบ สมบูรณ์ นั้นคือเปลี่ยนร่างเลยไม่มีเค้าเดิม แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกันก็คือ ไข่ > หนอน > ดักแด้ > และผีเสื้อ (เต็มวัย) ข้อดีของ โฮโลเมตาโบลัส ( Holometabolous) คือ แต่ละช่วงของชีวิตต้องการอาหารที่แตกต่างกัน และต้องอาศัยที่แตกต่างกัน มีศัตรูแตกต่างกัน ทำให้ในแต่ละการเจริญเติบโตมีอัตรายน้อย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น